PATCHWORK

Patchwork Communications agency е основана през 2002 г. Базирана в град Варна, повече от 15 години нашата компания отстоява своите лидерски позиции в региона и гради авторитет на организация, работеща по най-високи професионални стандарти.

Patchwork Communications agency се развива в полето на интегрираните маркетингови комуникации. Нашата специализация е свързана с комплексно комуникационно обслужване на фирми и организации със следните основни акценти:

- изграждане и реализиране на комуникационни стратегии;

- интегрирано използване на различни маркетингови инструменти - PR, реклама, Интернет–комуникации, насърчаване на продажбите, директен маркетинг;

- мениджмънт на специални събития – самостоятелно или като част от цялостна комуникационна програма.

Работейки целенасочено в посочените области ние:

- спомагаме за ефективната комуникация между компанията и целевите й публики – клиенти, доставчици и партньори, медии, институции, служители;

- изграждаме образа на търговски марки, въвеждаме и налагаме продукти на пазара;

- допринасяме за значително повишаване на продажбите;

- изграждаме цялостен имидж на компаниите и брандовете.

вярваме

Ние вярваме, че силата на общуването стои в основата на човешката цивилизация и прогреса на всяка дейност. Заедно с нашите клиенти и партньори превръщаме това убеждение в ценна инвестиция – неизменна част от трайния успех и печелившия имидж.

осъзнаваме

Като осъзнаваме значимостта на нашата професия за развитието на обществото и всяка отделна личност, ние стриктно спазваме професионалните и етичните стандарти. Изискваме същото от своите колеги и партньори.

убедени сме

Убедени сме в силата на таланта и творчеството, търсим и прилагаме свежи идеи и нестандартни подходи. В същото време никога не забравяме, че за успеха на всяка кампания решаващи са отличната организация, добрата дисциплина и прецизните действия.

работим както живеем

Ние работим така, както живеем – честно, отговорно и всеотдайно. Поставяме пред себе си все по-високи изисквания. Никога не забравяме, че работата трябва да ни носи удовлетворение и истинска радост.

ГОДИНИ СЕРИОЗНА РАБОТА
УСПЕШНИ ПРОЕКТА
ПОЛЗОТВОРНИ ПАРТНЬОРСТВА
ПРОВАЛА (ЖИТЕЙСКИ УРОКА)
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

Мениджмънт на специални събития – (самостоятелно или като част от комуникационна програма) – концепция, планиране, организиране, реализиране, отчитане, анализ.

МАРКЕТИНГ

Маркетингови проучвания и анализи, позициониране на бранда, маркетингов комуникационен микс, програми за лоялност и насърчаване на продажбите, промоции.

РЕКЛАМА

Печатна реклама – корпоративни каталози и брошури, принт издания и материали; корпоративни презентации в принт и дигитален вариант; външна и транспортна реклама.

PR

Изготвяне на PR стратегии и програми; връзки с медии; комуникации с външни и вътрешни публики; корпоративна идентичност, корпоративна култура, кризисен PR.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Развитие на стратегия за присъствие в социални медии, мониторинг на социални мрежи, управление на съдържание.

КОПИРАЙТИНГ

Създаване на авторско съдържание за онлайн комуникационни платформи – текстове за сайтове, итернет статии, ревюта, съобщения, рекламни текстове.

Patchwork Communications agency

1 + 1 > 2
+359 888 294 162  |   office@patchwork-bg.com
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

9000 ВАРНА
бул. Сливница 45, ет. 4

Телефон:

+359 52 616 332